venerdì 26 ottobre 2012

ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ЛИЧЕН СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ

Здравейте всички,които имате добро и отзивчиво сърце.Бих искала да споделя това, което ме впечатли още преди дъщеря ми да беше дошла в Италия.Да,преди да беше дошла в Италия,тя вече имаше назначен личен социален асистент,просто защтото моята лична лекарка,направи от мое име това предложение за дъщеря ми.
Преди 3-4 години в България ,това за което искам да разкажа го нямаше.Сега, може би вече е налице и бих се зарадвала ,ако е така.
Става дума за едно понятие наречено социален асистент.Всички деца, за които се констатира умствено изоставане, им се назначава социален личен асистент.До края на дните им има някой, който се грижи освен вас за тях.Те работят в центрове,които са в помощ на семействата с проблеми.Разбира се, личният асистент има много семейства с които работи.Когато имате нужда,той винаги е на ваше разположение.Всяко семейство има направена картотека,в която точно се записва всичко за фамилията и диагнозата на болния.При него се ходи,като предварително си вземете час,но пък срещнете ли се,няма проблем, по който да не можете да беседвате.През това време,не звънят телефони и никой не чука на вратата.Това са хора психолози,добре обучени,търпеливи и много коректни.Ако вие не можете или не сте в състояние да представите детето си,го представляват те.Те го представят в дневният център,следят за развитието му, попълват всякакви формуляри,за да са сигурни, че всичко е точно направено.Идват на посещение в дома ви,за да се запознаят при какви условия живее болния.Ако жилището не отговаря на изискванията,правят молба от негово и ваше име,за да се подобрят битовите условия-даване на помощи или смяна на жилище,като те са тези, които го изискват от общината.Назначават се лъчезарни и спокойни хора,които само с присъствието си допринасят за разведряването на семейната атмосфера.
Бих желала, това да го има вече в България,и белязаните от съдбата, да не се чувстват изоставени и самотни.

Желая ви мир и сполука.

ДимкаNessun commento:

Posta un commento