domenica 28 ottobre 2012

ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ТЕ СИ ОСТАВАТ ВИНАГИ ДЕЦА


Исус Христос
Ако се върнем към християнската религия,ще видим, как Исус Христос се отнася към децата,непокварените ангели на земята.В много икони е изобразен как ги гали и общува с тях.
Исус Христос
Нашите деца със заболяването Детска церебрална парализа си остават винаги деца.Като деца живеят и като деца си отиват от този свят На петстотин души едно дете,което през целият живот си остава дете с обичта, непоквареността ,даващо и приемащо обич Исус Христоси с добрата ениргия,която генерира около себе си.А може би това е един енергиен закон.Може би,за да се поддържа положително енергийното равновесие ,е необходима такава слънчева личност.?
И в общият цикъл на времето,или на вселенско ниво -това е нещо нормалноЗащо погледнато от този ъгъл да не е вярно.Исус ХристосЗа лошите хора,които са винаги в центъра на вниманието на обществото,трябва да има някой,различен- за равновесие
Благодаря ви ,че четете това и благодаря, че мога да пиша свободно моето мнение.
С обич!
Димка