venerdì 26 ottobre 2012

ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА НЕКА ВИ РАЗКАЖА ПАК


Искам да се случват по-бързо промените.Искам,хората ,останали в моята родина,да живеят нормално, свободно и да виждат бъдещето ведро и сигурно.
Болните от ДЦП имат нужда от защита и попечителство.Някой,който да ги представя и да защитава правата им.В много случаи за съжаление,проблеми имат и родителите.Има и случаи, когато здравите братя и сестри или най близки роднини,решават имуществени проблеми в тяхна вреда.Това,което аз знам е ,че има процедура за попечителство,като се образува дело и се определя комисия с председател майката и членове адвокат и човек от общината, които решават заради даденият под попечителство.Но ако майката не е между живите,?.Разбира се процедурата е законна.В Италия за ежедневни проблеми отговаря "Асистенте сочиале"-социален асистент.Всяко дете от ранна възраст,ако се установят психични промени ,му назначават такъв асистент.Той го представлява навсякъде и следи развитието му.Тук има различни аспекти:
Да се решават законосъобразно всички проблеми
да се помага на родителите да вземат най-правилното решение
да не се позволява на недобросъвестни личности да се възползуват от състоянието на болния
да се преценяват условията в самото семейство-ако родителите не са в състояние да се грижат за детето си - то им се отнема и се настанява в приемно семейство или дом.
Да има приемственост в различните етапи от живота на болните.
Създават се дружества или кооперативи с идеална цел,които носят названието"Когато вече ни няма"Там родители на младежи с увреждания се събират на малки групи и завещават пари, имущество,недвижим имот.Възможно е това всичко да се продаде и парите да се внесат в банка или фондове,така че с годините да се натрупат средства,с които младежите ще са обезпечени след години.Някои групи родители със общите пари разработват бизнес или влагат средствата в сигурни акции,пак със същата цел.Приживе средствата и фондовете се управляват от родителете.Още при учредяванета в ръководството на тези дружества участват адвокати и длъжностни лица,което гарантира прозрачността и сигурността.
Няма нищо по-ценно от човешкият живот.
Нека го пазим и съхраняваме обичта и честността в душите си.

С вяра

Димка

Nessun commento:

Posta un commento