venerdì 26 ottobre 2012

ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА КАКВО Е ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

Този пост е за дневните центрове, които работят в в Италия.Настаняват се хора,които не могат да се обслежват сами,а останалите членове на семейството работят и нямат възможност да се грижат за тях.За възрастните има различни центрове,според тежеста на заболяването им.Групират се ,за да е по ефективен престоят им.За увредените младежи също зависи каква е степента на увреждането.Има центрове за по леко увредени,където те се трудят според силите и възможностите си.Избрани са такива професии,които са най подходящи за по голямата част от посещаващите центъра.С тях р аботят и здрави хора,.Продукцията се изнася на пазара и приходите от продажбите влизат в дома, .В града в които живея има два такива центъра.Единият представлява според мен чифлик с прилежащата му земя и сгради.Една част от младежите живеят там постоянно,под грижите на обучен персонал.Те нямат родители,братя и сестри.Повечето имат семейства и пребивават само през деня.Дейността, която развиват е : цветарство,възстановяване на стари мебели,животновъдство,зеленчукопроизводктво,имат групи които извършват почистване на офиси и вътрешен ремонт на къщи.Предпочитани са,защото тарифите им са по- ниски и са много старателни.Кооператива има свои микробуси,с който младежите се придвижват до домовете си.Един или два пъти в годината се правят срещи на всички близки на тези младежи от целият град и околните квартали.Образоват ни ,като ни държат в течение на всичко ново в законодателството свързано с нашите проблеми.
Правят се курсове специално за членовете на семействата, които се провеждат в извън работно време.Специалисти провеждат курса за обслужване на инвалиди.Накрая се издава удостоверение,което ти дава право да работиш с болни хора,срещу заплащане.Счита се, че тези хора са търсени,защото имат и своя дългогодишен опит в къщи.
Това е за днес.
Толкова бих искала и в България да се работи така.
След една среща един родител стана и се обърна към останалите с думите":Виждате ли
колко много направихме!"
Благодаря на всички които четат моят блог.

До скоро


Димка

Nessun commento:

Posta un commento