sabato 27 ottobre 2012

ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ЗАВЕДЕТЕ ДЕЧИЦАТА НА ЧЕРКВА
ВЪЗКРЕСЕНИЕ С ДУМИТЕ,КОИТО ЗНАМ НЕ МОГА ДА ИЗРАЗЯ ВЕЛИЧИЕТО НА ТОЗИ ДЕН.
НЕ СЕ ЧУВСТВАМ ДОСТОЙНА .
ЗАВЕДЕТЕ ВАШИТЕ БОЛНИ НА ЧЕРКВА, ДА ПОПИЯТ И НОСЯТ В СЪРЦАТА СИ БОЖИАТА СЛАВА .ДА СА ПО- ЛЕКИ СТРАДАНИЯТА ИМ - НЕСЪИЗМЕРИМИ С ТЕЗИ НА РАЗПНАТИЯТ БОГ.